Apk Dizipal Dadlwythiad Am Ddim ar gyfer Android [Cyfres 2023]

Apk Dizipal Dadlwythiad Am Ddim ar gyfer Android [Cyfres 2023]

Diweddariad Diweddaraf on
4.8 / 5 - (21 pleidlais)

Gwybodaeth Ap

Enw DiziPAL
pecyn app.dizipal24.com
Cyhoeddwr Dizipal24
categori Adloniant
fersiwn 0.23
Maint 9.25 MB
Angen Android 4.4 a Up
Wedi'i ddiweddaru ymlaen
Dizipal Apk Dadlwythiad Am Ddim ar gyfer Android ar gyfer gwylio'r ffilmiau a'r cyfresi gwe am ddim mewn Dybio Twrcaidd ac is-deitlau am ddim ar eich dyfeisiau.

4.8 / 5 - (21 pleidlais)

Mae pawb yn hoffi adloniant am ddim pan ddaw i lwyfannau ffilm ar-lein. Mae gennym nifer o apiau ar-lein sy'n darparu cynnwys premiwm i chi ond yn syml iawn nid yw'n bosibl prynu'r cynllun tanysgrifio premiwm i bob defnyddiwr ffôn symudol. Felly heddiw rydyn ni yma gydag ap o'r enw Apk Dizipal.

 1. Beth yw Dizipal Apk?
 2. Sut i Lawrlwytho'r Apk?
 3. Nodweddion Allweddol Dizipal Apk
 4. Cwestiynau Cyffredin
 5. A yw'n rhad ac am ddim i Lawrlwytho ffeil Dizipal Apk?
 6. A yw'r ap rhad ac am ddim hwn yn rhedeg ar ddyfeisiau Android pen isel?
 7. A yw'r ap ffilmiau a chyfresi teledu hwn ar gael ar Google Play Store?
 8. Ydy'r ap hwn yn cynnig unrhyw gynnwys i oedolion?
 9. A oes angen unrhyw daliadau premiwm ar yr Ap Dizipal hwn?
 10. Geiriau terfynol

Oni fyddai'n wych pe bai cais wedi'i fwriadu'n arbennig ar eich cyfer chi? Nawr os ydych chi'n ddefnyddiwr Twrcaidd a'ch bod chi'n deall yr iaith, yna mae'r app hwn wedi'i deilwra ar eich cyfer chi yn unig.

Mae gan y platfform hwn gynnwys ar gyfer defnyddwyr Twrcaidd yn unig ac ni fydd defnyddwyr o ranbarthau eraill yn gallu mwynhau'r cynnwys sydd ar gael yma. Bydd mwy o ieithoedd i wylio ffilmiau yn cael eu hychwanegu yn y diweddariadau yn y dyfodol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adrannau nesaf.

Beth yw Dizipal Apk?

Mae Dizipal Apk yn blatfform adloniant am ddim i ddefnyddwyr Android. Dim ond ar gyfer defnyddwyr Twrcaidd y mae'n darparu nodweddion oherwydd mai Twrceg yw'r iaith ddiofyn a ddefnyddir ac mae'r cynnwys hefyd yn cael ei drosleisio a'i isdeitlo i'r iaith frodorol.

Mae'r App Movie hwn yn cynnig nifer o nodweddion i chi ac mae'r rhain yn hollol rhad ac am ddim i'w defnyddio ac nid oes unrhyw bryniannau mewn-app. Os ydych chi'n chwilio am blatfform sy'n darparu ffilmiau Twrcaidd gwreiddiol a chyfresi gwe i chi.

Os ydych chi'n chwilio am gynnwys a alwyd gan ddiwydiannau ffilm eraill, rydych chi yn y lle iawn. Yma fe gewch chi'r gwahanol ffilmiau a chyfresi mwyaf enwog a mwyaf poblogaidd. Mae yna dabiau lluosog a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i bopeth ar unwaith.

Nawr soniais fod ganddo gynnwys ar gyfer defnyddwyr sydd eisiau gwylio ffilmiau o ddiwydiannau eraill. Y rheini yw Netflix, a BluTV, a gall gwylwyr ddechrau gwylio unrhyw bryd. Un peth y mae'n rhaid i chi ei wybod yw bod y llwyfannau a grybwyllir yn cael eu talu'n llwyr.

Nid ydynt yn darparu unrhyw beth am ddim. Mae'n rhaid i chi fynd trwy'r drefn o brynu'r cynlluniau tanysgrifio premiwm yn fisol neu'n flynyddol. Mae'r Dizipal App yn cynnig yr un peth i chi ond nid yw'n codi un geiniog gennych chi.

UI wedi'i gategoreiddio

Mae'r cynllun wedi'i gategoreiddio'n adrannau a thabiau lluosog. Os ydych chi'n deall Twrceg yna gallwch chi lywio trwyddynt yn hawdd. Mae pob tab yn darparu gwahanol fathau o raglenni ac adloniant diderfyn am ddim sy'n brin iawn y dyddiau hyn.

Gweinyddion Diwedd Uchel

Mae gan Dizi 6 Plus weinyddion pen uchel iawn a bydd y gweinyddwyr hyn yn eich helpu i barhau â'ch fideos heb unrhyw fath o glustogi. Bydd ymatebolrwydd y gweinyddwyr hyn hefyd yn eich helpu i ffrydio'r fideos hyd yn oed pan fydd cyflymder eich rhyngrwyd yn araf.

Ni fydd y ffrwd yn cael ei aflonyddu ond gall ansawdd y fideo gael ei beryglu ychydig. Ar wahân i hynny, fe gewch chi chwaraewr fideo adeiledig gydag offer rheoli chwarae hynod ddefnyddiol.

Gallwch chi reoli gosodiadau lluosog yn hawdd fel newid ansawdd y fideo â llaw yn ôl eich cyflymder rhyngrwyd. Fe gewch chi osodiadau arferol eraill yn Dizi6 Plus fel rheolyddion cyfaint, anfon ymlaen yn gyflym, a llawer mwy. Os daethoch yma i chwilio am ap defnydd byd-eang yna ewch i'r Xoee.

Sut i Lawrlwytho'r Apk?

Mae'r ffeil Dizipal Apk Download ar gael ar ein gwefan a does ond rhaid i chi dapio unwaith ar y botwm llwytho i lawr a bydd eich llwytho i lawr yn cychwyn yn awtomatig ar ôl 5 i 10 munud oherwydd bod y gweinydd fel arfer yn cymryd cymaint o amser. Nid yw'r cymhwysiad hwn ar gael yn siop swyddogol Google Apps.

Os ydych chi wedi llwytho'r ffeil Apk yn llwyddiannus, yna nid yw'r broses osod mor hir â hynny. Mae rhai camau syml y mae'n rhaid i chi eu dilyn ond cyn hynny, mae'n rhaid i chi fynd i Gosodiadau eich ffôn.

Nawr tapiwch y gosodiad Diogelwch. O'r fan honno mae'n rhaid i chi ganiatáu gosodiadau o ffynonellau anhysbys. Nawr gallwch chi symud ymlaen i'r broses gosod â llaw. Rhaid i ddefnyddwyr dapio ar y botwm gosod ac aros i'r broses gwblhau.

Nodweddion Allweddol Dizipal Apk

 • Dadlwytho App Am Ddim a'i ddefnyddio am ddim.
 • Dim ond ar gyfer defnyddwyr Twrcaidd.
 • Mae ffilmiau a chyfresi gwreiddiol hefyd ar gael.
 • Ffilmiau wedi'u dybio a'u hisdeitlo o ddiwydiannau eraill.
 • Rhyngwyneb syml UI a chyfeillgar Symudol y dizipal24.
 • Yn cyd-fynd â dyfeisiau Android pen isel.
 • Mae hysbysebion trydydd parti byr ar gael.
 • Clustogi oherwydd gweinyddwyr pen uchel.
 • Gwthiwch hysbysiadau am y diweddariadau diweddaraf.
 • Llawer mwy…

Cwestiynau Cyffredin

A yw'n rhad ac am ddim i Lawrlwytho ffeil Dizipal Apk?

Mae'r ffeil Apk yn hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.

A yw'r ap rhad ac am ddim hwn yn rhedeg ar ddyfeisiau Android pen isel?

Bydd yr ap hwn yn rhedeg yn esmwyth ar ddyfais Android pen isel.

A yw'r ap ffilmiau a chyfresi teledu hwn ar gael ar Google Play Store?

Na, nid yw'r app hwn ar gael ar Google Play Store.

Ydy'r ap hwn yn cynnig unrhyw gynnwys i oedolion?

Mae adran oedolion ar gyfer defnyddwyr dros 18 oed.

A oes angen unrhyw daliadau premiwm ar yr Ap Dizipal hwn?

Mae holl wasanaethau a nodweddion yr app hon yn hollol rhad ac am ddim.

Geiriau terfynol

Os ydych chi'n ddefnyddiwr o Dwrci ac eisiau mwynhau adloniant am ddim yna'r Dizipal Apk Download yw'r opsiwn gorau i chi. Dadlwythwch ar unwaith o'r ddolen a roddir isod.

Cyfradd ac Adolygu gan Google Play Store

4.8
20000 cyfanswm
5  
4  
3  
2  
1  
Rhannu Apk Dizipal Dadlwythiad Am Ddim ar gyfer Android [Cyfres 2023]
TwitterFacebookGoogle+ClustogiLinkedInpin Mae'nwhatsappTelegram

Adolygu a Thrafod

4.8 / 5 - (21 pleidlais)
4.8 / 5 (21 pleidlais)

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *